Угода користувача та політика приватності

Користувача угода

  1. Загальні положення

1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) регламентує правовідносини між сайтом tudy.pl (далі – Сайт) та фізичною особою (далі – Користувач) при використанні та розміщенні інформації на сайті tudy.pl, а також надсилання поштових повідомлень за допомогою Поштові сервіси tudy.pl (електронної пошти).

1.2. Ця Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на порталі.

1.3. Правовідносини, що виникають між Користувачем та Адміністрацією у зв’язку з виконанням цієї Угоди, регулюються законодавством України.

2.Взаємодія

2.1. Сайт надає Користувачам інтернет-сервіси

2.2. Для того, щоб скористатися функціями Сервісами Сайту, Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:

2.2.1. Заповнити реєстраційну форму;

2.2.2. Висловити згоду з умовами цієї Угоди. При цьому, Адміністрація жодним чином не здійснює перевірку інформації, що надається Користувачем, на предмет дійсності і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації; не розцінює інформацію, що надається Користувачем, як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2.2.3. Після завершення процесу реєстрації Користувач вводить логін облікового запису та пароль для доступу до Сервісів Сайту. Користувач персонально несе відповідальність за безпеку свого логіну та паролю, а також повну відповідальність за всі дії, які будуть вчинені Користувачем у процесі використання сервісів Сайту;

2.2.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати та зберігати реєстраційні дані Користувача (у разі отримання таких) у рамках Сервісу з метою виконання положень цієї Угоди.

2.3. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налагодження для цього відповідного обладнання та програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно та не підпадають під дію цієї Угоди.

2.4. Пароль Користувача від сервісів Сайту tudy.pl може бути відновлений Адміністрацією лише у разі точної, точної та повної вказівки інформації, вказаної під час первинної реєстрації Користувачем облікового запису.

2.5. Адміністрація не здійснює жодного контролю та несе відповідальності за зміст листування Користувачів, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.6. Адміністрація припускає розміщення псевдонімів замість імен, прізвищ з метою дотримання анонімності Користувача.

  1. Сервіси (Розміщення матеріалів)

3.1. Користувач розміщує свої Матеріали на Сайті в межах даного ресурсу без виплати будь-якої винагороди.

3.2. Користувач усвідомлює і погоджується, що електронна пошта може містити службові повідомлення Адміністрації, автоматичні повідомлення та розсилки новин і що такі повідомлення є необхідною умовою її використання.

3.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять Матеріали Користувача, рекламні банери та оголошення, модифікувати Матеріали з метою розміщення реклами.

3.4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання та використання Матеріалів несуть усі та будь-які юридичні та фізичні особи, які неправомочно використали Матеріали, розміщені на Сайті.

3.5. До тих пір, поки не встановлено інше, всі майнові та особисті немайнові права на Матеріал належать Користувачеві, що їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання та розміщення чужих матеріалів (творів). У випадку, якщо буде встановлено, що Користувач, який розмістив Матеріали, не є їх законним правовласником, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника. Повідомити про порушення слід за адресою [email protected]

3.6. При розміщенні Матеріалу Адміністрація вказує на псевдонім (нікнейм) Користувача, вказаний Користувачем при наданні Матеріалу. Адреса електронної пошти користувача може змінюватися користувачем з будь-який час.

3.7. Користувач розуміє та приймає, що за всю інформацію, дані, текст, повідомлення та інші матеріали, розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідальна та особа, яка здійснила дане розміщення.

3.8. Сервіс створює ел. адресу Користувачеві виключно для листування лише з метою пов’язаних з цією угодою та дотримання анонімності. Сервіс не несе відповідальності за поширення матеріалів або дані, що зберігаються.

  1. Припинення дії облікового запису та видалення Матеріалів Користувача

4.1. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача та/або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, у будь-який час без попереднього повідомлення Користувача та без вказівки причини, у таких випадках:

4.1.1 Порушення положень цієї Угоди, її частин та доповнень;

4.1.2 За відповідним запитом органів державної влади відповідно до чинного законодавства;

4.1.3. Тривале невикористання (від 6 календарних місяців поспіль) облікового запису для доступу до сайту;

4.1.4 Інших випадках, якщо Адміністрація визнає таке видалення необхідним для нормальної роботи Сайту.

4.2. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від використання свого облікового запису в пошті та видалити свій обліковий запис. Дані розміщені на сайті в подібних випадках знищуються без можливості відновлення автоматично.

4.3. Припинення дії облікового запису Користувача передбачає видалення доступу Користувача до персональної частини Сайту;

4.4. Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку інформацію, що публікується Користувачем, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

  1. Права та обов’язки

5.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, які розміщує Користувач, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісів

5.2. Користувач має право розміщувати через Сайт об’єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

5.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві у розміщенні Матеріалів, текстових повідомлень, а також видалити Матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

5.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст своїх матеріалів, що розміщуються ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст Матеріалів та за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів та послуг (торгових марок), найменувань фірм та їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням Матеріалів на сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних із розміщенням Матеріалів, Користувач самостійно та за свій рахунок врегулює зазначені претензії.

5.5. Автором зазначених у цьому пункті матеріалів зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права відповідно до законодавства України та міжнародних угод.

5.6. Адміністрація не гарантує, що послуги сайту будуть відповідати вимогам Користувача; будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними та надійними.

5.7. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Сайту, Користувач використовує на власний страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути завдані комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження та використання цих матеріалів.

5.8. Адміністрація зобов’язується повідомити Користувача про претензії 3 осіб на розміщені Користувачем Матеріали. Користувач зобов’язується або надати Адміністрації права використання Матеріалу або видалити Матеріал.

5.9. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональних даних.

5.10. Користувач визнає, що Адміністрація може встановлювати обмеження щодо використання сервісів.

5.11. Адміністрація не несе відповідальності:

за дії Користувача на Сайті;
за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дію шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;
за зміст та законність Інформації, що використовується/отримується Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;
за збитки/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
за будь-які пошкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли внаслідок користування сервісом.

  1. Загальна інформація

6.1. Ця Угода є юридично зобов’язуючим як для Адміністрації, так і для Користувача.

6.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до Угоди, які провадиться Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від сервісів Сайту.

6.3. Всі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

6.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших правовідносин, які прямо не передбачені цією Угодою.

6.5. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті будь-якого Матеріалу, надсилає претензію до служби підтримки.

6.6. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або в частині функціонування Сайту або Сервісів, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін до функціонування Сервісів, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність до нових норм.

6.7. Власники домену tudy.pl не несуть відповідальності за поширення та якість матеріалу, його зміст та дотримання авторських прав. Власники домену tudy.pl не несуть відповідальності за поширення, зберігання даних Користувачем на своїх поштових ресурсах, відповідальність лежить виключно на Користувачів.